1920-1930, Божурище, авиация, въздухоплаване, транспорт

Граждани на посещение в Държавната аеропланна работилница на летище Божурище, разглеждат първите серийно произвеждани самолети в България - ДАР "Узунов 1" (копие на германския DFW C.V), вероятно 1926 г.