1930-1940, Божурище, въздухоплаване, транспорт

Посрещане на германски аероплан, кацнал на летище Божурище, 1939 г.