1920-1930, София, архитектура

София, улица "Леге" в края на 20-те години на ХХ век