1910-1920, Мръсна, артилерия, военни

Наблюдателният пункт на 2/22 артилерийска батарея при село Мръсна, долината на река Струма, 1916 г.