1960-1970, Разград, идиотщини, събития

Разград, 60-те години на ХХ век, вероятно демонстрация против войната във Виетнам