1930-1940, Божурище, авиация, военни, въздухоплаване

"Летищното ято" - наземен персонал, техници и летателен състав към летище Божурище, 1938 г.