1930-1940, Божурище, авиация, образование, събития

Освещаване на училището в Божурище, 1938 г.