1930-1940, Шумен, мотоциклети, мотоциклетизъм, транспорт

Мотоциклетисти от Шумен, на връщане от Варна, 30-те години на ХХ век