1910-1920, Бояна, висше, партии, политика, събития, туризъм

Екскурзия на студентската група тесни социалисти до Боянския водопад, 1914 г.