1900-1910, Климентово (Мишуклий), бит, семейство

Семейство от село Мишуклий - днес Климентово, Великотърновско, 1910 г.