1920-1930, етнография, занаяти

Две жени пресукват с чекрък вълнени нишки, предназначени за тъкане, 20-те години на ХХ век