1920-1930, етнография

Двама мъже, облечени в типични шопски носии, 20-те години на ХХ век