1920-1930, етнография

Лазарки - градски момичета, облечени в носии за лазаруване, 20-те години на ХХ век