1920-1930, Драгалевци, етнография, животновъдство

Овчар от Драгалевци със стадото си, 20-те години на ХХ век