1920-1930, бит, българи в чужбина, емигранти, мода

Студиен портрет на преуспял български емигрант в Чикаго, 1929 г.