1930-1940, бит, митинги, партии, политика

Избиратели и активисти на Радикалната партия с политически лозунги, 3 май 1932 г.