1930-1940, бит, неизвестни

Съблекалните на къпалня, вероятно край река или езеро, 30-те години на ХХ век