1910-1920, Копривщица, архитектура

Копривщица, озаглавена: "Бащиният дом", началото на ХХ век