Всички снимки от Копривщица ( 1 )

Копривщица, озаглавена: “Бащиният дом”, началото на ХХ век

 1910-1920, Копривщица, архитектура