1920-1930, Варвара, железници, откривания, събития

Жители на село Варвара, празнуващи откриването на гара Варвара по теснолинейната жп линия Саранбей (днес Септември) - Лъджене (днес Велинград), 1928 г.