1920-1930, Варвара, етнография, празници, събития, църковни

Празнуване на празника "Света Троица" в местността "Господова цръква" (Голем дол) край село Варвара, 1928 г.