1940-1950, Охрид

Охридското езеро - изглед от манастира "Свети Наум", 1942 г.