1940-1950, Охрид, корабоплаване, транспорт

Кеят в подножието на манастира "Свети Наум" в Охрид, 1942 г.