1940-1950, Охрид, архитектура, храмове

Посещение на манастира "Свети Наум", 1942 г.