1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, моторизирани, мотоциклети

Моторизирани части на Първа българска армия, завърнала се от фронта, след Страцин, първа фаза, София, 1945 г.