1910-1920, бит, евреи, етноси, семейство

Млада двойка български евреи, надписана: "Годежът на Сами и Беки, февруарий 1919 г."