1900-1910, София, личности

Канцлерът на българските ордени в своя кабинет в Двореца, началото на ХХ век