1920-1930, София, висше, образование

Студенти лесовъди, на бъдещия булевард "Драган Цанков" в София, 1929 г.