1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, военни, железници, личности, транспорт

Посрещане (изпращане) на Цар Фердинанд с царския влак по фронтовите линии, неизвестно къде, 1912-13 г.

Имена: