1910-1920, Гевгели, Първа световна война (1914-1918), артилерия

Български военни край здание в Гевгели, разрушено от снаряд