1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Стрелба от окоп, с газова маска. Южния фронт, 1917 г.