1910-1920, Първа световна война (1914-1918), Слепча, военни

Български офицери пред манастира "Св. Йоан Предтеча" при с. Слепча, Битолско, 1917 г.