1910-1920, Първа световна война (1914-1918), София, военни, медици

Ранени войници се възстановяват в Александровската болница в София, 1918 г.