1910-1920, архитектура, бит, интериор

Млада жена в характерен за началото на ХХ век интериор