1930-1940, Новосел, бит, семейство

Семейство от село Новосел, 1937 г.