1940-1950, Червен бряг, бит, семейство

Семейство пред дома си, Червен бряг, 1941 г.