1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни

Български войници и офицери, и дете с униформа, осиновено от полка, с останки от 18-килограмов снаряд на 58-милиметрова френска минохвъргачка, фронта в Македония, 12 февруари 1917 година