1920-1930, София, кръчми, търговия

София, 20-те години на ХХ век, бирария - карнацерия "Менката"