1910-1920, Първа световна война (1914-1918), Цапари (Битолско), военни, пехота

Празник на 15-ти пехотен Ломски полк, 1917 г. село Цапари, Битолско