1940-1950, Кавала, етнография, пазари, търговия

Пазар в Кавала до римския акведукт, 1941 г.