1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни

Войници на фронта се забавляват, борейки се