1930-1940, Витоша, строителство, туризъм

Строежът на хижа "Алеко" на Витоша, 1932 г.