1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, гранични

Граничен пост на българо-турската граница на мост над река Марица (границата минава по средата на реката), 1915 г.