1930-1940, Витоша, бит, туризъм

Туристи на Витоша, в близост до хижа "Фонфон", 30-те години на ХХ век