1950-1960, Провадия, архитектура

Изглед от Провадия, края на 50-те години на ХХ век