1930-1940, Провадия, бит, паметници, туризъм

Екскурзианти до портата на крепостта Овеч в близост до Провадия, 1930 г.