1950-1960, Провадия, архитектура

Провадия - градската амбулатория, края на 50-те години на ХХ век