1940-1950, София, посрещания, събития

София, студенти посрещат съветските войски, септември 1944 г.