1940-1950, София, ТОП, без коментар, политика, правосъдие, събития

София, врагове на народа, назидателно развеждани пред гражданството - 1946г.