1940-1950, 9 септември, София, партизани, събития

София, ремсисти позират след 9 септември 1944 г.